Iránytű,  Iránytű a felnőtt könyvekhez

Sally Rooney: Normális emberek

Kérdések és válaszok elemzéshez, könyvklubhoz

A szürke hátterű kérdéseknél kattints egy-egy lehetséges válaszért!

Nyomtatható változat

Ajánló a könyvhöz

1. Összességében tetszett a könyv? Mi tetszett, és mi nem tetszett benne?

2. Mit gondolsz a könyv…

– mondanivalójáról?

– karaktereiről?

– stílusáról?

– tempójáról?

– világáról?

– fő témáiról?

3. A fülszöveg szerint a könyv középpontjában a szerelem áll, ez mégsem az a tipikus romantikus történet. Mennyiben szerelmi történet ez, és mennyiben nem? Mennyire szereti egymást a két főszereplő? Miben nyilvánul meg a szerelmük?
 
„Régebben próbált más lenni, kísérletezni, de sosem sikerült. Ha Connell-lel másmilyen, akkor a különbség nem benne, az ő személyiségében jött létre, hanem a köztük levő dinamikában.” (5%)
 
„A múltkori adománygyűjtő buli után Marianne elmondta neki azt a dolgot a családjáról. Nem tudta, mit feleljen. Erre azt mondta neki, hogy szereti. Egyszerűen így esett, mint amikor az ember elkapja a kezét, ha valami forróhoz ér.” (17%)

A könyv olyan szempontól egy szerelmi történetet mesél el, hogy végig Connell és Marianne kapcsolatát követi, a fókusz mégis sokkal inkább a bizonytalanságukon és azokon a gátló tényezőkön van, amik elválasztják őket egymástól. A két főszereplő valódi tragédiája az, hogy bár tőlük telhetően őszintén szeretik a másikat, ezt képtelenek rendesen átérezni és kommunikálni mind maguk, mind pedig a másik felé. Pedig a szerelmüknek látható jelei vannak, mindketten kétségbeesetten kapaszkodnak a másikba. Connell többször is szerelmet vall, még ha kicsit gépiesen is. Képtelenek elszakadni egymástól, szükségük van a másikra. Marianne bevezeti Connellt a saját baráti társaságába, és elhívja a közös nyaralásukra is. Az önfeledt szexualitás megélése, az egymás előtti (kissé korlátolt) kitárulkozás, némely érzelmük felvállalása a másik előtt mind-mind szerelmük bizonyítékai. Csak sajnos ezeket a jeleket a másik újra és újra félreértelmezi.

4. Számos akadály áll annak útjában, hogy Marianne és Connell között harmonikus romantikus kapcsolat alakuljon ki. Mik ezek? Mennyire érezted őket hitelesnek? Szerinted hogyan tudtak volna túllendülni ezeken az akadályokon?

A legfőbb akadályt a két főszereplő saját bizonytalansága jelenti. Képtelenek elhinni, hogy a másik őszintén szereti őket. Marianne szeretet nélküli, abuzív családban nőtt fel, úgy érzi, őt nem is lehet szeretni, nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel. Connell pedig végig érzi a kettejük között feszülő társadalmi különbséget, hol a népszerűségét, hol a büszkeségét félti. Így lényegében folyton elbeszélnek egymás mellett, félreértelmezik a másik érzéseit, mivel nincsenek tisztában a másik bizonytalansága mögött meghúzódó okokkal. Az apróbb akadályokat a másokkal kialakított párkapcsolataik, hibás döntéseik jelentik. Marianne olyanokkal alakít ki kapcsolatot, akiknek elnyomó hozzáállását jobban tudja értelmezni, ismerősnek érzi. Connell közben folyamatosan keresi önmagát, próbál megállni a saját lábán az új helyzetekben. Igazi segítséget sehonnan sem kapnak. Marianne nem számíthat a családjára, és sok helyzetben Lorraine is távolságtartónak tűnik – vagy talán Connell zárja ki az életéből. Közben a baráti kapcsolataik sokszor felszínesek, igaz barátaik előtt – csak úgy, mint egymás előtt – nehezen vállalják fel valódi belső vívódásaikat.

5. Marianne és Connell lényegében mindketten bizonytalan, visszahúzódó személyiségek. Hogyan, milyen helyzetekben nyilvánul meg a bizonytalanságuk? Hitelesnek érezted a karakterüket?

Marianne és Connell bizonytalansága lényegében minden helyzetben megnyilvánul, főleg társas kapcsolataikban. Marianne a középiskolában képtelen kötődni osztálytársaihoz, miközben Connell épp a népszerűségét és a kapcsolatait félti. Az egyetem alatt Connell az, aki képtelen beilleszkedni, Marianne pedig egészségtelen kapcsolatokat is kialakít az őszinte barátságok mellett. Egyikük sem igazán találja a helyét, csak egymás mellett lehetnek önmaguk, de még ilyenkor sem tudják kommunikálni valódi érzéseiket, problémáikat.

6. Hasonlóságaik ellenére Marianne és Connell sok mindenben különböznek is egymástól, a fő szakadékot pedig anyagi és családi helyzetük okozza kettejük között. Mit tudunk meg kettejük családjáról? Hogyan hat ki anyagi és családi helyzetük a viselkedésükre?
 
„Majd ha nem lesz munkája, akkor Marianne valamelyik másik gazdag barátja talál neki valami mást. A gazdagok vigyáznak egymásra, és mivel őt Marianne legjobb barátjának tartják, és szexuális partnerének gyanítják, Connell is a gazdagok köreinek szélére emelkedett (…).” (36%)
 
„Marianne látja megcsillanni a dísztelen ezüst nyakláncot, amelyet a fiú iskoláskora óta hord. Peggy egyszer „teszkós sikk”-nek nevezte a nyakláncot, amitől Marianne hátán végigfut a hideg, bár azt nem tudta volna megmondani, Connell vagy Peggy miatt.” (53%)

Az anyagi helyzetük közti különbség már Connell és Marianne történetének az elején kitűnik. Marianne egy nagyobb házban lakik, gazdagabb környéken, Connell anyukája pedig náluk takarít. Ez a különbség később főleg Connellt korlátozza, aki képtelen szívességet kérni Marianne-től, szégyelli, hogy ő kedvezőtlenebb anyagi helyzetben van. A két családról csak jeleneteket kapunk. Kiderül, hogy Marianne családja rideg, abuzív. A bátyja szóban (és valószínűleg testileg) bántalmazza, az anyja elfordul tőle. Az azonban, hogy az apjuk mit tett pontosan, nem egyértelmű. Marianne annyit vall be, hogy verte az anyját, de sejthető, hogy más is lehet a háttérben, ami az anya, Alan és a lány jelenlegi viselkedéséhez vezetett.

Lorraine sokkal támogatóbb anyának tűnik, de bizonyos helyzetekben ő is távolságtartó, és nem tudja enyhíteni Connell bizonytalanságát. Az ő családjuk sem teljes. Lorraine fiatalon szült, az apa személyéről Connell nem kérdezi, így a fiú sosem ismerheti meg személyisége egy részét.

7. Marianne és Connell kapcsolatát középiskolai és egyetemi éveik alatt követhetjük végig. Hogyan élik meg ezeket az időszakokat? Milyen változásokon mennek keresztül?
 
„Marianne-nel az az érzése támadt, hogy az igazi élet valahol tőle egészen távol zajlik, nélküle, és nem tudta, rájön-e valaha, hol és hogyan vehetne részt benne. Az iskolában gyakran támadt ez az érzése, de nem társult hozzá semmilyen konkrét kép arról, hogyan nézhet ki az igazi élet, milyen érzés lehet. Csak azt tudta, hogy ha majd elkezdődik, akkor nem kell majd elképzelnie.” (4%)
 
„Mindennap heves vitákat folytatnak az egyetemen olyan könyvekről, amelyeket nem olvastak el. Azóta tudja, hogy ő más, mint a csoporttársai. Nekik könnyű véleményt formálni, és azt magabiztosan hangoztatni. Ők nem tartanak attól, hogy tudatlannak vagy beképzeltnek tűnnek. Nem ostobák, de nem is sokkal okosabbak nála. Egyszerűen másképpen mozognak a világban, ő valószínűleg sosem fogja igazán megérteni őket, és tudja, hogy ők sem fogják megérteni őt, sőt meg sem fogják próbálni.” (24%)

Ez az időszak lényegében egyikőjüknek sem könnyű. Marianne a középiskolában nem tud kötődni a társaihoz, az iskolai élethez, de Connell is folyton félti a státuszát, a kapcsolatait, még ha azok nem is feltétlenül igaz barátságok. Az egyetemre látszólag fordul a helyzet: Connell az, aki nem találja a helyét, és Marianne van a társaság középpontjában. Ám Marianne itt sem teljesen boldog, kapcsolatai között vannak felszínesek is, és bár magabiztosabbnak tűnik, belső bizonytalansága nem szűnik meg. Mindketten folyamatosan keresik önmagukat és helyüket a világban.

8. Mit gondolsz, miért titkolják a kapcsolatukat a középiskolában, és később, egy ideig az egyetem alatt is?

„Marianne-nel más, mert minden kettejük között marad, még a kínos vagy nehéz dolgok is. Neki bármit mondhat, vele bármit megtehet, senki sem tudja meg. Beleszédült, megtántorodott, ha ebbe belegondolt.” (7%)

„Ha Peggy vagy bárki más betenné a lábát a közte és Marianne között létező bensőséges viszonyba, azzal tönkretenne valamit, megsemmisítené egyéniségének egy olyan részét, amelynek, úgy tűnik, neve sincs, amelyet eddig még nem is akart azonosítani.” (36%)

9. Kapcsolatukban két nagy „szakítás” van. Az egyik a középiskolában, amikor Connell végül Rachelt hívja el a bálba, a másik az egyetem alatt, amikor Connell hazaköltözik a nyárra. Mi vezet ezekhez a szakításokhoz? Milyennek találtad kettejük viselkedését ezekben a helyzetekben? Ki hibázott?
Kicsit jobban lebontva:
Mennyire érezted Connell viselkedését helytelennek, amikor Rachelt hívta el a bálba? Marianne viselkedése valóban túlzás volt, hogy nem reagált a fiú üzeneteire?
Szerinted miért nem ajánlotta fel Marianne Connellnek, hogy lakjon nála? Ez után miért szakították meg a viszonyukat?
 
„Igazat mondott Connellről. Annyira nagyon rosszat nem tett. Sosem áltatta azzal, hogy a társaságban is elfogadható társnak tartja; ő hitegette csak magát. Connell egyszerűen felhasználta őt egy magánjellegű kísérlethez, és valószínűleg meg is lepődött azon, milyen készségesen vállalta Marianne a szerepét.” (22%)
 
„Ő kimondhatná, hogy nagyon sajnálom, amit veled tettem, Marianne. Mindig azt gondolta, hogy ha újra találkoznak, ezt fogja mondani. De Marianne valahogy nem enged ennek teret, vagy talán ő a gyáva. Vagy mindkettő.” (29%)
 
„Connell szeme fájt, amikor lehunyta. Nem értette, hogy történt ez, miért hagyta ennyire félrecsúszni a beszélgetést. Most már késő azt mondani, hogy vele akar maradni, ez világos, de mikor lett késő?” (45%)

Szakításaik legfőbb oka szintén a belső bizonytalanságuk. Connell megijed a Marianne iránt érzett szerelmétől, és félti a helyét a középiskolai társaságban, így nem vállalja fel nyíltan a kapcsolatot, sőt, tagadja azzal, hogy Rachelt hívja el a bálba. Az egyetemi szakítás előtt Connell képtelen beismerni, hogy nincs pénze lakhatásra, képtelen anyagi szívességet kérni Marianne-től, még ha a kapcsolatukat tekintve az nem is igazi anyagi segítség, hanem továbblépés lenne, hiszen összeköltözhetnének. Marianne közben azt hiszi, ez Connell ürügye a szakításra, hiszen ha valóban vele akarna maradni, nem állítaná konkrét tények elé.

10. A kommunikációhiány és a bizonytalanságok mögött mindkettejük esetében mély magány húzódik. Miért magányosak ők ketten? Közös magányuk ellenére szerinted miért nem tudnak egymáshoz közelíteni?

11. A magány mellett Marianne és Connell is depresszióval küzd. Szerinted ennek mi az oka? Hogyan próbálnak megbirkózni ezzel az érzéssel? Miért nem tudnak egymásnak hatékonyan segíteni?
 
„Akármi is van közte és Marianne között, abból jó még nem sült ki. Az csak káoszt és szenvedést okozott mindenkinek. Nem tud segíteni Marianne-nek, akármit is tesz. Van a lányban valami ijesztő, valami óriási üresség a lénye legmélyén.” (91%)

10-11. Marianne és Connell magányosságának egyik oka épp a bizonytalanságuk. Képtelenek előrelépni, nyitni mások felé, így magányosak maradnak. Közben pedig a helyüket sem találják. Marianne családja rideg, társait nem érti, más, mint ők. Connell is különbözik a társaitól, mégis igyekszik hozzájuk kötődni, ám barátságainak egy része felszínes marad. Hiába közös a magányuk, hiába kötődhetnének ők ketten jobban egymáshoz, mint bárki máshoz, a 4. kérdés válaszában említett okok miatt nehezen tárulkoznak fel egymás előtt.

Mindezek a bizonytalanságok, családi hátterük, baráti kapcsolataik lehetetlensége, a beilleszkedéssel járó problémák depresszióhoz vezetnek, amire mindketten máshogy reagálnak. Connell az egyetemi évek alatt visszahúzódik, próbál egyedül helytállni, de aztán Rob öngyilkossága kibillenti, míg végül szakember segítségét kéri. Marianne közben a jól ismert bántalmazó kapcsolatokba menekül, és hosszú időre van szüksége, mire ezekből ki tud lépni. Érzéseiket ekkor sem kommunikálják teljesen a másiknak, ezért és különböző megküzdési stratégiáik miatt továbbra sem alakulhat ki kettejük között harmonikus kapcsolat. Például Marianne úgy igyekszik kötődni Connellhez, hogy arra kéri, üsse meg, és amikor Connell erre nem hajlandó, azt félreértelmezi.

12. Marianne bizonytalanságának egyik megnyilvánulása az, hogy szívesen vállalja magára az elnyomott szerepét. Szerinted ez miből fakad? Hogyan viszonyul Connell a lány ezen tulajdonságához?
 
„Denise már régen eldöntötte, hogy elfogadhatónak tartja, ha a férfiak agresszívan fejezik ki magukat Marianne-nel szemben. Gyerekkorában Marianne ellenállt, most már azonban egyszerűen kilép az egészből, mintha nem is érdekelné, ami tulajdonképpen igaz is.” (23%)
 
„Lehet, hogy szeretném, hogy rosszul bánjon velem, jegyzi meg a lány. Nem tudom. Néha úgy gondolom, megérdemlem, hogy rossz dolgok történjenek velem, mert rossz ember vagyok.” (49%)
 
„Mindig volt benne valami, amin a férfiak uralkodni akartak, márpedig az uralkodás iránti vágy olyan nagyon tud hasonlítani a vonzalomra, akár még a szerelemre is.” (70%)

Az, hogy Marianne szereti, ha elnyomják, valószínűleg családi helyzetéből fakad. Nem tudni, mi történt vele pontosan gyerekkorában, de az biztos, hogy mind az apjára, mind a bátyjára jellemző volt a bántalmazó viselkedés. Elhitették Marianne-nel, hogy nem ér semmit, hogy őt nem érdemes szeretni. Connell számára lassan derül ki, pontosan mit kellett Marianne-nek átélnie, így nehezen értelmezi a lány vágyait. Az pedig, hogy nem hajlandó őt megütni, Marianne-nek azt sugallja, hogy nem is törődik vele igazán.

13. Milyennek találtad Marianne és Connell többi párkapcsolatát? Miért volt rájuk szükségük? Miért érnek véget?
 
„Helen az első lány, akit Connell bemutatott az anyjának, és rájött, hogy nagyon is szeretne jó benyomást tenni Lorraine-re azzal, mennyire normális a kapcsolatuk, hogy Helen milyen kedves srácnak tartja őt. Nem igazán tudja, hogy miből fakad ez.” (57%)

Marianne párkapcsolataira a lány behódolása jellemző, eltűri, sőt, szereti, ha rosszul bánnak vele. A lány igyekszik kilépni ezekből a mérgező kapcsolatokból, de a következő is hasonlóan alakul. Connell őszintén szereti Helent, úgy érzi, vele végre lehetősége van a normális életre, ám Helen nem tud megbékélni a fiú és Marianne közötti furcsa kapcsolattal.

14. Milyen végkimenetelre számítottál a két főszereplő kapcsolatában? Milyennek érezted a valódi végkifejletet? Marianne és Connell valóban megváltoztatta egymást?

Szerinted mi lesz később? Connell még visszatér? Keresztezik még egymást az útjaik?

„Ami most van köztük, az sosem fog visszatérni. Számára azonban a magány fájdalma semmi lesz ahhoz a fájdalomhoz képest, amit régen érzett, amikor értéktelennek tartotta magát. A fiú jóságot adott neki, mint valami ajándékot, ami most már az övé. Eközben a fiú életében több út is megnyílt. Sok jót tettek egymással. Tényleg, gondolja, tényleg. Az emberek tényleg meg tudják változtatni egymást.” (98%)

15. A könyvnek egészen egyedi a stílusa rövid mondataival, a megszólalásokat jelző gondolatjelek nélkül. Milyennek találtad ezt a megoldást? Hogyan járult hozzá a könyv hangulatához?

A rövid mondatokkal, helyzetekkel az írónő jelenetszerűen ábrázolja az élet alakulását. Kiemeli a jelentőséggel bíró pillanatokat, miközben teret hagy a képzeletnek, hogy az olvasó maga töltse ki a hiányzó részeket. Az egybefolyó megszólalások a két főszereplő közötti kommunikáció lehetetlenségét erősítik, mivel így az olvasó is nehezebben értelmezi őket. Az írónő talán arra világít rá, valójában milyen nehéz követni egy másik ember gondolatmenetét.

16. Mit jelent a könyv címe? Kik azok a „normális emberek”? Connell és Marianne viselkedése mennyire jellemzi generációjuk viselkedését?
 
„Nem tudom, mi a baj velem, súgja Marianne. Nem tudom, miért nem lehetek olyan, mint a normális emberek.
(…)
Milyen értelemben? kérdi Connell.
Nem tudom, miért nem tudom elérni, hogy szeressenek. Szerintem valami gond lehetett velem, amikor megszülettem.” (67%)
 
„Őt már nem is csodálják, nem is ócsárolják. Elfelejtették. Normális ember lett.” (93%)

Marianne és Connell látszólag nem „normális emberek”, mégis képviselik a társadalmat. Az, hogy képtelenek kommunikálni az érzéseiket, hogy folyamatos belső bizonytalanságokkal küzdenek, hogy keresik a helyüket az életben, hogy sokszor magányosak, hogy nehezen illeszkednek be, egyszerre teszi őket „normális” és a normálistól eltérő emberekké. Hiszen nem ilyen lenne az ideális „normális” viselkedés, mégis sok ember küzd hasonló problémákkal. Könnyű elbeszélni egymás mellett, ha az ember nem kommunikálja rendesen az érzéseit és nem teszi fel a megfelelő kérdéseket a másiknak.

17. „Az előadás merevsége a könyv minden meglátását hamisnak tüntette fel, elválasztotta az írót azoktól, akikről ír, mintha csak azért figyelte volna meg őket, hogy aztán beszélhessen róluk a Trinity hallgatóinak. Connell egyetlen értelmes indokot sem látott, hogy legyenek ilyen irodalmi események, nem látta, mivel járulnak hozzá bármihez, mit jelentenek.” (80%)

Egyetértesz Connell-lel? Szerinted mit adnak hozzá az író-olvasó találkozók, az írók előadásai/felolvasásai az olvasási élményhez? Te már voltál ilyen eseményen? Ha igen, milyennek érezted? Ha nem, szeretnél menni?

18. „Fura, hogy meghozunk bizonyos döntéseket azért, mert bírunk valakit, folytatja a fiú, aztán ettől az egész életünk megváltozik. Azt hiszem, olyan érdekes korban élünk, amikor apró döntések nagy változásokat tudnak előidézni az életben.” (86%)

Te is éreztél hasonlóan? Volt, hogy egy apró döntés nagy változást hozott az életedben?

Ez valóban a mostani kor sajátossága lenne?

19. Láttad a könyvből készült sorozatot? Ha igen, hogy tetszett? Szerinted jól feldolgozta a könyvet?

20. Milyen más történetre emlékeztetett a könyv? Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz köztük?

21. Van kedvenc részed, idézeted a könyvben? Mi ragadott meg benne?

22. Kinek ajánlanád ezt a könyvet, és miért?

Az idézetek az alábbi kiadás alapján szerepelnek az oldalon: Sally Roones: Normális emberek. E-könyv. XXI. Század, Budapest, 2019.

Szóljon hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük