Iránytű,  Iránytű a Young Adult könyvekhez

Melina Marchetta: Jellicoe Road

Kérdések és válaszok elemzéshez, könyvklubhoz

A szürke hátterű kérdéseknél kattints egy-egy lehetséges válaszért!

Nyomtatható változat

Ajánló a könyvhöz

1. Összességében hogy tetszett a könyv? Mi tetszett, és mi nem tetszett benne?

2. Mit gondolsz a könyv…

– mondanivalójáról?

– karaktereiről?

– stílusáról?

– tempójáról?

– világáról?

– fő témáiról?

3. A történet középpontjában Taylor áll, aki lassan összerakja múltja darabkáit. Milyen személyiség? Együtt tudtál érezni vele?

4. Taylor folyamatosan keresi saját magát, létének bizonyítékait, az igazságot, miközben ez a keresés, a „ki vagyok én?” rejtély és félelme a válaszoktól teljesen felemészti. Hogyan, milyen eszközökkel mutatja be az írónő a belső bizonytalanságát? Hogyan bontakozik ki az olvasó előtt Taylor személyisége? Hitelesnek érezted a viselkedését?
„Így gondolatban felidézem az öt barát történetét, amit olvastam, és próbálok értelmet találni az életükben, mert így talán a saját életemet is sikerül megértenem.” (109.oldal)
 
„– Amikor a Tábornok visszahozott ide… azt hittem, meghaltál… Mindig azt hiszem, hogy csinálsz magaddal valamit, Taylor…” (115.oldal)
 
„– Mit akarsz tőlem? – kérdezi.
Azt, amit mindenki mástól az életemben, akarom felelni neki.
Többet.” (186.oldal)
 
„– Most el kéne ájulnom attól, hogy milyen erős vagy, mert nincs szükséged senkire, Griggs? Ezt próbálod meg itt bebizonyítani?
– Nem, az a te műfajod.” (187.oldal)

3-4. Taylor rendkívül bizonytalan, instabil személyiség, akit teljesen felemészt a múlt rejtélye és az őt körülvevő titkok. Egyszerre keresi és féli az igazságot, fél, mivel kell szembenéznie, ha a titkok kitudódnak. Minderre elzárkózással reagál. Elzárja magától a saját emlékeit (pl. amikor Sammel hármasban maradtak az anyja pedofil barátjával), elzárkózik Hannahtól és a barátaitól, hogy ne kelljen az érzéseiről beszélnie, és elzárkózik az iskola életétől is, a diáktársaitól és a felelősségtől, amivel vezetőként a Háza tanulóinak tartozik.

A személyiségét formáló erőket azonban az olvasó lassan ismeri meg. Sokáig nem egyértelmű, milyen harc dúl benne, mi vezérli. Épp ezért eleinte nehéz vele együttérezni, megérteni a cselekedeteit. Mivel képtelen szembenézni önmagával, az olvasó előtt sem fedi fel részletesen az érzéseit. Karakterét ezért inkább félmondatokból, a körülötte lévők megjegyzéseiből és cselekedetei alapján ismerjük meg.

Belső bizonytalansága is tetteiben látszik a leginkább. Hogy elzárkózik mindenkitől, hogy kétségbeesetten keresi Hannaht, mert az elzárkózás ellenére szüksége van a körülötte lévőkre, ám ezt csak lassan ismeri be. Amikor azonban képes beismerni a félelmeit és igényét a szeretetre, lassan megnyílik mások és önmaga előtt is, ami segít neki megküzdeni a rejtélyekre kapott válaszokkal is.

5. Taylor az olvasóval együtt rakosgatja össze múltja darabkáit, így az olvasó számára épp olyan lassan állnak össze a részletek, mint Taylornak.
„A lapok nincsenek beszámozva, így nem tudom, hogy ez az eleje vagy a vége, vagy hogy sorrendben vannak-e egyáltalán, de mostanában nem is a folytonosságot keresem.
Olyasvalamit keresek, aminek legalább értelme van.” (56.oldal)
 
„Ez alatt az idő alatt kezdem újra megismerni az anyámat, ahogy összerakosgatom közös életünk töredékeit, Hannah történetének darabkáit, valamint Sam nyomorúságos emlékeit.” (253.oldal)
Tetszett ez a megoldás? Mit gondolsz, miért ezt a megoldást választotta az írónő?

A kusza indítás és a lassan kibontakozó igazság nem könnyíti meg az olvasó dolgát – ahogy Taylorét sem. A történetvezetés ugyanolyan bizonytalanságban hagyja az olvasót, amilyenben Taylor is van, így az olvasó a főszereplő sorstársa lehet, mivel épp annyira várja, hogy valami kiderüljön, mint Taylor. Ez a megoldás érzelmileg nagyobb bevonódást tesz lehetővé, és még ha talán frusztráló is, segíthet megérteni, hogyan érezheti magát Taylor.

6. Mit gondolsz, fontos megismernünk a múltat ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk?

7. A múlt és a jelen párhuzamosan halad, összefolyik. Hogyan találkozik a könyvben a múlt a jelennel? Hogyan jelennek meg a jelen részletei a múltban és a múlt részletei a jelenben?

A múlt és a jelen számtalan kisebb-nagyobb részletben találkozik, hiszen a könyv lényege éppen az, hogy a kettő összefolyjon, hogy a jelen szereplője megértse a múltját és így önmagát. A múlt leginkább a még életben lévő karakterek által visszhangzik a jelenben: Hannah, Jude, Tate, Santangelo apja által, illetve azok által, akiket a múlt történései hívtak életre: Taylor, Jessa és a jelen baráti társasága által. Rajtuk kívül számos apró múltbéli elem jelenik meg a jelenben, és fordítva: pl. a háború, a macska, a pipacsok, a rajz a rendőrőrsön, az alagút, Taylor névválasztása, Tate halálának a módja.

8. A múltat Hannah kéziratából ismerhetjük meg, ami nehezen átlátható. Mit gondolsz, miért így írta meg Hannah az öt barát történetét? Miket emel ki, és miket hagy ki? Miért?

Hannah kézirata egyaránt lehet terápiás jellegű írás, amivel a történéseket dolgozza fel, és Taylornak hátrahagyott nyom, amivel a lányt segíti anélkül, hogy megszegné a Tate-nek tett ígéretét. Így azokat a részleteket írja le benne, amik segítenek neki értelmezni azt az időszakot, és amikről úgy vélheti, Taylornak mindenképp tudnia kell. Így például az öt barát elfoglaltságait nem említi, ahogy az alagútban töltött időt sem (mert az túl ijesztő volt számára, ahogy azt Jude Taylornak meséli).

9. Hannah kézirata tekinthető terápiás jellegű írásnak is. Mik segíthetnek még a hasonló tragédiák feldolgozásában?

10. Milyen párhuzamokat fedezhetünk fel Taylor és Hannah között? Hogyan hatnak egymásra?

Hannah és Taylor is bizonytalan személyiség, akik egy ideig depresszióval küzdöttek a múlt történései miatt vagy a múlt bizonytalanságai miatt. Hannah sokáig képtelen volt feldolgozni a szülei elvesztését és az autóbaleset traumáját, még Jude-tól is elzárkózott. Később a Tate és a Taylor iránt érzett szeretete segíti vissza a boldogsághoz, Taylor pedig ugyanígy belőle merít erőt.

11. A történet két baráti társaság köré épül. Miben különbözik és miben hasonlít a két társaság? Mi tartja össze az egyiket, és mi a másikat? Hogyan omlik össze az egyik, és hogyan erősödik meg a másik?

A múlt öt barátját a tragédia tartja össze, amit együtt túléltek, ezért is érzi magát Jude sokszor kívülállónak. Illetve a központi karakter Webb, akinek az életerejéből a többiek is részesülnek, és sok szempontból ez tartja életben Hannaht és Tate-et is. Éppen ezért Webb halálával a társaság is felbomlik, és mindenki egyedül igyekszik feldolgozni a történteket, ami Tate-nek és Fritznek nem sikerül.

A jelen baráti társaságát Taylor és a lány múltjának a rejtélye tartja össze. Griggs és Santangelo, bár az „ellenséghez” tartoznak, mindketten segíteni szeretnének neki, így Taylor nyomozása az övék is lesz, és ez a kaland lassan összekovácsolja őket. Így a múlt karaktereinek tragédiáit a jelen karakterei oldják fel.

A hasonlóságuk pedig leginkább abban rejlik, hogy mindannyiuknak szükségük van egymásra, és mind otthonra találnak a Jellicoe Roadon.

12. A történet egyik központi eleme így a barátság és annak életadó ereje. Az öt barát és Taylorék is támogatják egymást, még ha sokszor csak a távolból is. Jól működő kapcsolatoknak érezted a könyvben felsorakoztatott barátságokat? Hannahék eleget tettek Tate-ért és Fitzért, vagy épp keveset? Santangelo jól tette, hogy nem beszélt rögtön nyíltan Taylorral? Mit tehetünk meg a barátainkért, és mi az, amiben nem tudjuk őket támogatni?

13. Az információ lassú adagolása és a múlt rejtélye misztikus jelleget kölcsönöz a történetnek. Mi erősít még rá erre a misztikumra?

A misztikumot főleg még Taylor álmai és a könyv folyamán többször összefonódó szimbólumok erősítik. Pl. maga az Imafa is misztikus jelleget ölt a rávésett üzenetek miatt. Ezenkívül a sorozatgyilkos szála is krimibe illő rejtélyeséget ad a történetnek.

14. A jelen történéseinek középpontjában álló „háború” sok szempontból nem működik, és már eleve kudarcra van ítélve. Miért?
„A megbeszélés kész vicc attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdődik. Santangelónak kell vigyáznia három húgára, akik Beyonce táncmozdulatokat gyakorolnak, miközben a Mullet Testvérek ragaszkodnak hozzá, hogy gitározhassanak. (…) A Mullet Testvérek egész idő alatt egymással veszekednek, és egy ponton Anson Choi és Ben megpróbálja őket elválasztani egymástól, miközben ők is vitatkozni kezdenek a hangmagasságról, és amikor Jonah Griggs azt kiáltja, hogy „Ez nevetséges, én lelépek!”, most az egyszer egyet kell értsek vele.” (133-134.oldal)
Mit tesz hozzá a háború a történet fő konfliktusához és a hangulathoz?

A „háború” főleg azért van kudarcra ítélve, mert igazából senkinek sincs kedve hozzá. Az öt barát csak azért hozta létre a múltban, mert unatkoztak, és a jelen háborúinak is részben ez az oka. A Kadétok kiszabadulnak a városból az erdőbe, ahol nincs térerő, nincs szórakozási lehetőség, csak gyakorlatok és szabályok. Valójában mindenki csak vegyülni akar, amihez ezt az egy hagyományt ismerik. Ráadásul a Taylor körüli rejtéllyel a háború nagyot veszít a jelentőségéből. Griggset sokkal inkább érdekli a lány hogyléte, Santangelo birtokában pedig olyan információk vannak, amikkel segíteni tudna, és közben Raphyvel sem szívesen háborúzna.

15. A területekért vívott háború főleg unalomelterelő tevékenység, a három csoport egyes tagjai mégis nagyon komolyan veszik. Mit gondolsz, miért épp így kötik le magukat a gyerekek, és miért élik bele magukat annyira? Te részt tudnál venni egy ilyen „játékban”, vagy nevetségesnek tartanád, mint Taylor?

16. Taylor előtt sokáig minden titokban marad. Milyen üzenetet közvetít a könyv a titkokról?
„Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne: és oly titok, ami ki ne tudódnék.” (Máté 10:26)
Az Imafába vésett idézet mennyiben igaz a történetre? Milyen titkok tudódnak ki, és mik maradnak rejtve?

A Taylor múltja körüli titkok nagy része kitudódik, ami elég ahhoz, hogy a lány szembenézzen az igazsággal és feldolgozza azt. Más apróbb titkok csak sejtetve vannak, vagy sosem derülnek ki igazán. Pl hogy valóban öngyilkos akart-e lenni Hannah, hogy pontosan milyen életet élt Fitz a tragédiák előtt és után, hogy mi történhetett Simonnal.

17. Taylor bizonytalanságát és fájdalmát a családja és a létezése körüli kérdések és titkok okozzák. Hannah a Tate-nek tett ígérete miatt nem mesélt Taylornak a múltjáról és az öt barát történetéről. Szerinted helyesen tette Hannah, hogy ilyen sokáig megtartotta ezt az ígéretét? Jó megoldás a fájó emlékeket eltitkolni?

18. Jelentős szerepet tölt be a könyvben a folyóparti ház is, ahol a szereplők nyugalomra lelnek. Mit szimbolizál a ház a különböző karaktereknek?
„Indulok és megyek most, Innsifree-be megyek,
Kis kunyhót építek ott, agyagból, sövénnyel:
Kilenc sor babom lesz ott, és kaptár a méheknek,
Egymagam a zümmögő réten.
 
És békét lelek ott, mert a béke lassan jár,
A gyászfátylakról hull, hová a tücsök zeng éneket;
Ott az éjfél sok kis láng, s a dél bíbor parázs,
Csupa kenderike-szárny az est.
 
Indulok és megyek most, mert minden nap s éjen
Hallom, a tó vize halkan csobban a partnál;
Mikor az úton, a járdán állok sötéten,
Hallom szívem mélyén hangját.”
– William Butler Yeats: Innisfree tavi szigete (Vogl Anikó fordítása)
Ezt a verset idézi Hannah a házról. Milyen párhuzamokat találhatunk a vers és a történet között?

A ház mindegyik szereplőnek a nyugalom szigete, igazi otthon. Hannahnak, Jude-nak és Tate-nek fájdalmakkal teli hely is, ami Webb hiányára emlékezteti őket. Hannah lassan építi a házat, mintha nem egészen akarná befejezni, mert azzal valami véglegessé válik. De közben a sebei is gyógyulnak, és ezért nekik hármójuknak egyfajta lezárást is jelent a ház, ahol végre búcsút mondhatnak Webbnek. Taylornak a ház a rejtélyeket és valaminek a hiányát erősíti. Sokat van ott, mintha ott keresné a válaszokat, amiket végül részben valóban ott talál meg. Jessának is kapcsolódási pontot jelent a múltjához és apja barátaihoz.

A vers és a ház közötti fő párhuzam a nyugalom. A versben szereplő, szinte természetfeletti hely éppúgy vonzza magához az embert, mint a folyóparti ház, amitől a karakterek képtelenek elszakadni, és ahova végül mindenki visszatér.

19. Többször visszatérő elem a Cold Chiseltől a Flame Trees (1984) című szám, amit Taylor együtt énekel a fán ülő fiúval, és aminek egyik sorát („Emlékszel? A mi időnkben semmi sem állíthatott meg minket.”) az Imafára is felvésték. A dal refrénje magyarul:
„Ó, a lángfák elvakítják a fáradt sofőrt,
és semmi más nem gyújthatja fel ezt a várost.
Nincs változás, nincs iram, minden a helyén,
Így még nehezebben hiszem el, hogy ő [lány] már nincs itt.”
Milyen párhuzamokat találhatunk a dal és történet között? Miért épp ezt énekli a fiú Taylornak?

Az Imafára felvésett sor az öt barát szomorú történetével állítható párhuzamba, azzal az idővel, amit együtt töltöttek, és amiből nem sok adatott meg nekik. Épp ezért utalhat akár magára a fiatalságra is és a múló időre.

A dalbeli változatlan helyszín akár a Jellicoe Road is lehet, az a fiatalkor, ahova mindenki vissza akar térni. A hiányzó lány lehet Tate, akinek ott kéne lennie, mert a fiú ott képzelte el közös életüket, de nincs ott. A lángok és a város felgyújtása pedig előrevetítheti a történet végi tüzet. Így a dallal a fiú egyszerre siratja Tate-et, vágyódik vissza a folyóparti házba, és mond jóslatot.

20. A területi háborúk során az Imafa és a Klubház lesz a két legfontosabb helyszín. Mit szimbolizálnak, és milyen jelentőségük van a történetben?

Az Imafa a folyóparti házzal együtt a múlt legerősebb szimbóluma a könyvben, hiszen a fára a múlt rejtélyes üzenetei vannak felvésve, amik között Taylor is keresi a válaszokat. A múlt forrása, ahonnan a jelen karakterei kiolvashatják a korábban ott élők sorsát. Így leginkább a múlt feldolgozását jelképezi.

A Klubház az összetartozást szimbolizálja. Az „ellenséges csapatok” itt jönnek össze, itt alakítanak ki új baráti társaságokat, így inkább a jövő felé mutat. A két helyszín közösen testesítheti meg a múltat, a jelent és a jövőt, amiknek az egységét a könyv szorgalmazza.

21. A könyv végi drámai végkifejletben a tűz és az alagút kerül középpontba. Mit jelképez ez a két elem? Hogyan járulnak hozzá a konfliktusok feloldásához?

A tűz sokszor a régi rendszer leomlását és az új rendszer születését jelképezi, főleg a történetek végén. Ez itt is igaz: Taylor egy életszakasza lezárul, kész szembenézni a múltjával, önmagával, és így új jövőt kezdeni.

Az alagút az önmagunkkal való szembenézés nehézségét erősíti. Odalent csak a sötétség van, amin a benne lévőnek felül kell kerekednie, és ez csak úgy lehetséges, ha szembenéz magával. Bár Taylor nem megy le az alagútba, a jelenet rendkívül nyomasztó, mintha ő is és az olvasó is leereszkedne a sötétbe. Az akció sikere a továbblépés lehetőségét jelzi.

22. Hogyan kerülnek feloldásra a történet végén a múlt és a jelen tragédiái? Elégedett voltál ezzel a lezárással?

A történet végén a tragédiák és a problémák többségét maga Taylor oldja fel. Ő éri el, hogy az anyját hazavigyék a folyóparti házhoz, hogy az igazság kiderüljön, hogy Hannah és Jude egymásra találjon. A Tate-tel való utolsó beszélgetések során ráadásul még több mindent megtud a múltról, összerakva a családtörténetét, és ezzel megalapozva egy boldogabb jövőt. Tate halála pedig részben megváltás is, mivel a nő már Webb halálával elveszett, és most végre csatlakozhat hozzá a faágon.

23. Tate képtelen rendesen gondoskodni a lányáról, és végül lemond róla. Indokoltnak érezted a döntését? Inkább haragudtál rá, amiért képtelen volt felnevelni Taylort, vagy sajnáltad, amiért ennyire megviselte Webb halála?

24. A könyvben olyan komoly témák is megjelennek, mint a depresszió, a gyász, a pedofília, az alkohol- és drogfüggőség. Szerinted a történet megfelelően dolgozza fel ezeket a témákat? Milyen más könyvet ismersz, ami ezekkel a témákkal foglalkozik?

25. Milyen más történetre emlékeztetett a könyv? Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz köztük?

26. Van kedvenc részed, idézeted a könyvben? Mi ragadott meg benne?

27. Kinek ajánlanád ezt a könyvet, és miért?

Az idézetek az alábbi kiadás alapján szerepelnek az oldalon: Melina Marchetta: Jellicoe Road. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2017.

Szóljon hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük